رزنرمین تامین - rosenarmin tamin
منسوجات بی بافت اسپانلس
برای تولید انواع فیلترها

فیلترها محصولاتی تکنیکی می باشند که تولید آنها نیاز به آزمایشگاهی مجهز و دانش فنی کافی می باشد. شرکت رزنرمین تامین با برخورداری از هر دو زمینه اشاره شده ، تاکنون فیلتر های مختلفی را برای کاربرد های متفاوت ، طراحی و تولید نموده است.

دامنه کاربرد فیلترها ، بسیار متنوع می باشد. فیلترهای تصفیه هوا بطور روزافزونی مورد نیاز انسان ، مصارف خانگی و صنایع می باشند. فیلترهای تصفیه سوخت و هوا ، در صنایع اتومبیل سازی ، فیلترهای جاروبرقی ، روغن ها و غیره از موارد پرکاربرد فیلترهاست.

واحد R&D شرکت رزنرمین تامین آمادگی لازم برای طراحی و تولید فیلترهای مشتریان را دارا می باشد.