رزنرمین تامین - rosenarmin tamin
منسوجات بی بافت اسپانلس
برای استفاده در صنعت خودروسازی

منسوجات بی بافت اسپانلس در صنایع خودروسازی نقش بسیاری مهمی پیدا کرده اند و در قسمت های مختلف خودروها بخصوص در قسمت های داخلی اتاق خودرو مورد استفاده قرار می گیرند.

کاهش وزن خودرو که منجر به کاهش مصرف انرژی می شود از نکات بسیار مهمی است که خودروسازان و طرفداران محیط زیست از نظر آلودگی ، بخصوص خریداران خودرو، از جنبه صرفه جوئی در هزینه سوخت مورد توجه قرار می دهند.

منسوجات بی بافت نسبت به قطعات فلزی و پلاستیکی مشابه آن سبک تر بوده و به همین دلیل جایگزینی آنها در قسمت های مختلف اتومبیل ، علاوه بر کاهش وزن خودرو ، عایق هایی عالی برای اتاق خودرو در برابر صداهای مزاحم و دمای هوای بیرون و دمای موتور می باشند. این منسوجات به عنوان آستر در کوتینگ قطعات دیگر نیز کاربرد دارد.