بهرام جوادپور

مهندس بهرام جوادپور

رئیس هیئت مدیره

mrsotoodeh

مهندس ستوده

مشاوره فنی و تخصصی

ms_moein

خانم معین

معاونت مالی

ms_sadaf_tajer-1

مهندس تاجر

معاونت بازرگانی

mr_hamid_emami

آقای امامی

معاونت اجرایی